اورکی, محمد, مهدیزاده, آتوسا, درتاج, افسانه. (1397). مقایسه اثربخشى درمان شناختى- رفتارى متمرکز بر تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم کمر درد، افسردگی و افزایش رضایت از زندگی در زنان مبتلا به کمردرد مزمن با اختلال افسردگی اساسی همبود. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(26), 25-43.
محمد اورکی; آتوسا مهدیزاده; افسانه درتاج. "مقایسه اثربخشى درمان شناختى- رفتارى متمرکز بر تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم کمر درد، افسردگی و افزایش رضایت از زندگی در زنان مبتلا به کمردرد مزمن با اختلال افسردگی اساسی همبود". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, 26, 1397, 25-43.
اورکی, محمد, مهدیزاده, آتوسا, درتاج, افسانه. (1397). 'مقایسه اثربخشى درمان شناختى- رفتارى متمرکز بر تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم کمر درد، افسردگی و افزایش رضایت از زندگی در زنان مبتلا به کمردرد مزمن با اختلال افسردگی اساسی همبود', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(26), pp. 25-43.
اورکی, محمد, مهدیزاده, آتوسا, درتاج, افسانه. مقایسه اثربخشى درمان شناختى- رفتارى متمرکز بر تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم کمر درد، افسردگی و افزایش رضایت از زندگی در زنان مبتلا به کمردرد مزمن با اختلال افسردگی اساسی همبود. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 7(26): 25-43.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب