. (1397). بررسی مقایسه ای جهش های نقطه‌ای ژن Cyc1 در باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و اثر آن بر فرآیند بیولیچینگ با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیک. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, (), -. doi: 10.30473/eab.2018.5175
. "بررسی مقایسه ای جهش های نقطه‌ای ژن Cyc1 در باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و اثر آن بر فرآیند بیولیچینگ با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیک". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, , , 1397, -. doi: 10.30473/eab.2018.5175
. (1397). 'بررسی مقایسه ای جهش های نقطه‌ای ژن Cyc1 در باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و اثر آن بر فرآیند بیولیچینگ با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیک', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, (), pp. -. doi: 10.30473/eab.2018.5175
. بررسی مقایسه ای جهش های نقطه‌ای ژن Cyc1 در باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و اثر آن بر فرآیند بیولیچینگ با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیک. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; (): -. doi: 10.30473/eab.2018.5175


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب