اثنی عشری امیری, ابوالقاسم, ابوالحسنی هیستیانی, علی اصغر, رنجبر فلاح, محمدرضا, شایگانی, بیتا, علیزاده کلاگر, سید قربان. (1398). اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(35), 15-34. doi: 10.30473/egdr.2019.42630.4949
ابوالقاسم اثنی عشری امیری; علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی; محمدرضا رنجبر فلاح; بیتا شایگانی; سید قربان علیزاده کلاگر. "اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 35, 1398, 15-34. doi: 10.30473/egdr.2019.42630.4949
اثنی عشری امیری, ابوالقاسم, ابوالحسنی هیستیانی, علی اصغر, رنجبر فلاح, محمدرضا, شایگانی, بیتا, علیزاده کلاگر, سید قربان. (1398). 'اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(35), pp. 15-34. doi: 10.30473/egdr.2019.42630.4949
اثنی عشری امیری, ابوالقاسم, ابوالحسنی هیستیانی, علی اصغر, رنجبر فلاح, محمدرضا, شایگانی, بیتا, علیزاده کلاگر, سید قربان. اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 9(35): 15-34. doi: 10.30473/egdr.2019.42630.4949


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب