فتاحی اندبیل, اعظم, صابری, هائیده, کاظمی کواکی, اصغر. (1397). اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی رفتاری و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(14), 73-90. doi: 10.30473/clpsy.2019.42393.1369
اعظم فتاحی اندبیل; هائیده صابری; اصغر کاظمی کواکی. "اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی رفتاری و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4, 14, 1397, 73-90. doi: 10.30473/clpsy.2019.42393.1369
فتاحی اندبیل, اعظم, صابری, هائیده, کاظمی کواکی, اصغر. (1397). 'اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی رفتاری و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(14), pp. 73-90. doi: 10.30473/clpsy.2019.42393.1369
فتاحی اندبیل, اعظم, صابری, هائیده, کاظمی کواکی, اصغر. اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی رفتاری و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 4(14): 73-90. doi: 10.30473/clpsy.2019.42393.1369


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب