فرزی, فریده, محمدی, ذکراله, آبادیان, حسین, خزایی, یعقوب. (1398). چگونگی شکل‌گیری و عملکرد نهاد خانة انصاف اصفهان (1342-1357). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98), 59-76. doi: 10.30473/lhst.2019.41529.2122
فریده فرزی; ذکراله محمدی; حسین آبادیان; یعقوب خزایی. "چگونگی شکل‌گیری و عملکرد نهاد خانة انصاف اصفهان (1342-1357)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98, 1398, 59-76. doi: 10.30473/lhst.2019.41529.2122
فرزی, فریده, محمدی, ذکراله, آبادیان, حسین, خزایی, یعقوب. (1398). 'چگونگی شکل‌گیری و عملکرد نهاد خانة انصاف اصفهان (1342-1357)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98), pp. 59-76. doi: 10.30473/lhst.2019.41529.2122
فرزی, فریده, محمدی, ذکراله, آبادیان, حسین, خزایی, یعقوب. چگونگی شکل‌گیری و عملکرد نهاد خانة انصاف اصفهان (1342-1357). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98): 59-76. doi: 10.30473/lhst.2019.41529.2122


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب