فرهمند, سمیه, فاطمی, فائزه, دهقان شاسلطنه, مرضیه, حاجی حسینی بغدادی, رضا, سعیدیان, شهریار. (1399). بررسی اثر جهش ‏H230M‏ ژن ‏CoxB‏ در ‏باکتری اسیدیتیوباسیلوس‎‌‎فرواکسیدانس با ‏استفاده از شبیه‎‌‎سازی دینامیک مولکولی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(2), 37-47. doi: 10.30473/eab.2019.48163.1733
سمیه فرهمند; فائزه فاطمی; مرضیه دهقان شاسلطنه; رضا حاجی حسینی بغدادی; شهریار سعیدیان. "بررسی اثر جهش ‏H230M‏ ژن ‏CoxB‏ در ‏باکتری اسیدیتیوباسیلوس‎‌‎فرواکسیدانس با ‏استفاده از شبیه‎‌‎سازی دینامیک مولکولی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 2, 1399, 37-47. doi: 10.30473/eab.2019.48163.1733
فرهمند, سمیه, فاطمی, فائزه, دهقان شاسلطنه, مرضیه, حاجی حسینی بغدادی, رضا, سعیدیان, شهریار. (1399). 'بررسی اثر جهش ‏H230M‏ ژن ‏CoxB‏ در ‏باکتری اسیدیتیوباسیلوس‎‌‎فرواکسیدانس با ‏استفاده از شبیه‎‌‎سازی دینامیک مولکولی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(2), pp. 37-47. doi: 10.30473/eab.2019.48163.1733
فرهمند, سمیه, فاطمی, فائزه, دهقان شاسلطنه, مرضیه, حاجی حسینی بغدادی, رضا, سعیدیان, شهریار. بررسی اثر جهش ‏H230M‏ ژن ‏CoxB‏ در ‏باکتری اسیدیتیوباسیلوس‎‌‎فرواکسیدانس با ‏استفاده از شبیه‎‌‎سازی دینامیک مولکولی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 9(2): 37-47. doi: 10.30473/eab.2019.48163.1733


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب