صابری محمودآبادی, سروش, وصال, سعیدرضا, باقری, عبدالرضا, ملک زاده شفارودی, سعید. (1399). تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای SSR و CAPS. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(31), 1-13. doi: 10.30473/cb.2021.54154.1814
سروش صابری محمودآبادی; سعیدرضا وصال; عبدالرضا باقری; سعید ملک زاده شفارودی. "تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای SSR و CAPS". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, 31, 1399, 1-13. doi: 10.30473/cb.2021.54154.1814
صابری محمودآبادی, سروش, وصال, سعیدرضا, باقری, عبدالرضا, ملک زاده شفارودی, سعید. (1399). 'تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای SSR و CAPS', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(31), pp. 1-13. doi: 10.30473/cb.2021.54154.1814
صابری محمودآبادی, سروش, وصال, سعیدرضا, باقری, عبدالرضا, ملک زاده شفارودی, سعید. تعیین تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای SSR و CAPS. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 10(31): 1-13. doi: 10.30473/cb.2021.54154.1814


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب