وثوقی, محمد باقر, صادقی, یونس. (1399). معرفی طریقت شمسیه، در گرمسیرات ایالت فارس، از قرن هشتم تا اواخر قرن نهم هجری قمری، با تأکید بر تذکره‌های نویافته. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99), 95-114. doi: 10.30473/lhst.2021.7570
محمد باقر وثوقی; یونس صادقی. "معرفی طریقت شمسیه، در گرمسیرات ایالت فارس، از قرن هشتم تا اواخر قرن نهم هجری قمری، با تأکید بر تذکره‌های نویافته". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99, 1399, 95-114. doi: 10.30473/lhst.2021.7570
وثوقی, محمد باقر, صادقی, یونس. (1399). 'معرفی طریقت شمسیه، در گرمسیرات ایالت فارس، از قرن هشتم تا اواخر قرن نهم هجری قمری، با تأکید بر تذکره‌های نویافته', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99), pp. 95-114. doi: 10.30473/lhst.2021.7570
وثوقی, محمد باقر, صادقی, یونس. معرفی طریقت شمسیه، در گرمسیرات ایالت فارس، از قرن هشتم تا اواخر قرن نهم هجری قمری، با تأکید بر تذکره‌های نویافته. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 9(شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99): 95-114. doi: 10.30473/lhst.2021.7570


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب