هنری, حسین, هدایتی, احد, مشیری, زهرا, ابراهیمی, محمدعلی, منوچهری, افسانه. (1399). تأثیر کاربرد نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید (TiO2 NPs) بر میزان ترکیبات پلی‌فنولی، فیتوشیمیایی و پروتئین SO6 ریشه‌های موئین Saponaria officinalis. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(32), 71-93. doi: 10.30473/cb.2021.56716.1828
حسین هنری; احد هدایتی; زهرا مشیری; محمدعلی ابراهیمی; افسانه منوچهری. "تأثیر کاربرد نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید (TiO2 NPs) بر میزان ترکیبات پلی‌فنولی، فیتوشیمیایی و پروتئین SO6 ریشه‌های موئین Saponaria officinalis". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, 32, 1399, 71-93. doi: 10.30473/cb.2021.56716.1828
هنری, حسین, هدایتی, احد, مشیری, زهرا, ابراهیمی, محمدعلی, منوچهری, افسانه. (1399). 'تأثیر کاربرد نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید (TiO2 NPs) بر میزان ترکیبات پلی‌فنولی، فیتوشیمیایی و پروتئین SO6 ریشه‌های موئین Saponaria officinalis', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(32), pp. 71-93. doi: 10.30473/cb.2021.56716.1828
هنری, حسین, هدایتی, احد, مشیری, زهرا, ابراهیمی, محمدعلی, منوچهری, افسانه. تأثیر کاربرد نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید (TiO2 NPs) بر میزان ترکیبات پلی‌فنولی، فیتوشیمیایی و پروتئین SO6 ریشه‌های موئین Saponaria officinalis. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1399; 10(32): 71-93. doi: 10.30473/cb.2021.56716.1828


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب