پیرحسینلو, سعیده, فرزاد, ولی اله, شهریاری احمدی, منصوره. (1400). مدل یابی روابط علّی جهت گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی با بهزیستی شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجان‌های معلم. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(4), 67-84. doi: 10.30473/etl.2021.58320.3469
سعیده پیرحسینلو; ولی اله فرزاد; منصوره شهریاری احمدی. "مدل یابی روابط علّی جهت گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی با بهزیستی شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجان‌های معلم". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, 4, 1400, 67-84. doi: 10.30473/etl.2021.58320.3469
پیرحسینلو, سعیده, فرزاد, ولی اله, شهریاری احمدی, منصوره. (1400). 'مدل یابی روابط علّی جهت گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی با بهزیستی شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجان‌های معلم', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(4), pp. 67-84. doi: 10.30473/etl.2021.58320.3469
پیرحسینلو, سعیده, فرزاد, ولی اله, شهریاری احمدی, منصوره. مدل یابی روابط علّی جهت گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی با بهزیستی شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجان‌های معلم. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 8(4): 67-84. doi: 10.30473/etl.2021.58320.3469


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب