عرب, مژده, نجفی زرینی, حمید, نعمت زاده, قربانعلی, هاشمی پطرودی, سید حمیدرضا. (1400). مطالعه بیوانفورماتیکی پروتئین کینازهای وابسته به کلسیم (CPK) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis L.). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(33), 1-19. doi: 10.30473/cb.2021.58258.1834
مژده عرب; حمید نجفی زرینی; قربانعلی نعمت زاده; سید حمیدرضا هاشمی پطرودی. "مطالعه بیوانفورماتیکی پروتئین کینازهای وابسته به کلسیم (CPK) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis L.)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, 33, 1400, 1-19. doi: 10.30473/cb.2021.58258.1834
عرب, مژده, نجفی زرینی, حمید, نعمت زاده, قربانعلی, هاشمی پطرودی, سید حمیدرضا. (1400). 'مطالعه بیوانفورماتیکی پروتئین کینازهای وابسته به کلسیم (CPK) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis L.)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(33), pp. 1-19. doi: 10.30473/cb.2021.58258.1834
عرب, مژده, نجفی زرینی, حمید, نعمت زاده, قربانعلی, هاشمی پطرودی, سید حمیدرضا. مطالعه بیوانفورماتیکی پروتئین کینازهای وابسته به کلسیم (CPK) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis L.). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(33): 1-19. doi: 10.30473/cb.2021.58258.1834


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب