عرب, مژده, نجفی زرینی, حمید, نعمت زاده, قربانعلی, هاشمی پطرودی, سید حمیدرضا. (1400). بررسی مقایسه‌ای عناصر تنظیمی سیس در نواحی پروموتری ژن‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) در گیاهان آلوروپوس، آرابیدوپسیس و برنج. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(34), 93-112. doi: 10.30473/cb.2021.59320.1840
مژده عرب; حمید نجفی زرینی; قربانعلی نعمت زاده; سید حمیدرضا هاشمی پطرودی. "بررسی مقایسه‌ای عناصر تنظیمی سیس در نواحی پروموتری ژن‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) در گیاهان آلوروپوس، آرابیدوپسیس و برنج". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, 34, 1400, 93-112. doi: 10.30473/cb.2021.59320.1840
عرب, مژده, نجفی زرینی, حمید, نعمت زاده, قربانعلی, هاشمی پطرودی, سید حمیدرضا. (1400). 'بررسی مقایسه‌ای عناصر تنظیمی سیس در نواحی پروموتری ژن‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) در گیاهان آلوروپوس، آرابیدوپسیس و برنج', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(34), pp. 93-112. doi: 10.30473/cb.2021.59320.1840
عرب, مژده, نجفی زرینی, حمید, نعمت زاده, قربانعلی, هاشمی پطرودی, سید حمیدرضا. بررسی مقایسه‌ای عناصر تنظیمی سیس در نواحی پروموتری ژن‌های شبه‌کالسینئورین B (CBLs) در گیاهان آلوروپوس، آرابیدوپسیس و برنج. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(34): 93-112. doi: 10.30473/cb.2021.59320.1840


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب