ابراهیمی هژیر, زهرا, سهرابی, احمد, یاراحمدی, یحیی, جدیدی, هوشنگ. (1400). تدوین مدل علّی امید به تحصیل بر اساس خودتنظیمی انگیزشی و ادراک حمایت معلم از خودمختاری با نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(2), 75-86. doi: 10.30473/etl.2021.61498.3657
زهرا ابراهیمی هژیر; احمد سهرابی; یحیی یاراحمدی; هوشنگ جدیدی. "تدوین مدل علّی امید به تحصیل بر اساس خودتنظیمی انگیزشی و ادراک حمایت معلم از خودمختاری با نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 2, 1400, 75-86. doi: 10.30473/etl.2021.61498.3657
ابراهیمی هژیر, زهرا, سهرابی, احمد, یاراحمدی, یحیی, جدیدی, هوشنگ. (1400). 'تدوین مدل علّی امید به تحصیل بر اساس خودتنظیمی انگیزشی و ادراک حمایت معلم از خودمختاری با نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(2), pp. 75-86. doi: 10.30473/etl.2021.61498.3657
ابراهیمی هژیر, زهرا, سهرابی, احمد, یاراحمدی, یحیی, جدیدی, هوشنگ. تدوین مدل علّی امید به تحصیل بر اساس خودتنظیمی انگیزشی و ادراک حمایت معلم از خودمختاری با نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 9(2): 75-86. doi: 10.30473/etl.2021.61498.3657


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب