بن راضی غابشی, مینا, دهشیری, غلامرضا, فرح بیجاری, اعظم, مهری نژاد, سیدابوالقاسم. (1400). ارائه مدل رابطه بین تجارب آسیب زا و اختلال استرس پس از سانحه ساده و پیچیده در زنان و دختران آسیب دیده، با نقش واسطه ای ذهنی سازی و پردازش هیجانی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(20), 25-38. doi: 10.30473/sc.2021.60983.2720
مینا بن راضی غابشی; غلامرضا دهشیری; اعظم فرح بیجاری; سیدابوالقاسم مهری نژاد. "ارائه مدل رابطه بین تجارب آسیب زا و اختلال استرس پس از سانحه ساده و پیچیده در زنان و دختران آسیب دیده، با نقش واسطه ای ذهنی سازی و پردازش هیجانی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, 20, 1400, 25-38. doi: 10.30473/sc.2021.60983.2720
بن راضی غابشی, مینا, دهشیری, غلامرضا, فرح بیجاری, اعظم, مهری نژاد, سیدابوالقاسم. (1400). 'ارائه مدل رابطه بین تجارب آسیب زا و اختلال استرس پس از سانحه ساده و پیچیده در زنان و دختران آسیب دیده، با نقش واسطه ای ذهنی سازی و پردازش هیجانی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(20), pp. 25-38. doi: 10.30473/sc.2021.60983.2720
بن راضی غابشی, مینا, دهشیری, غلامرضا, فرح بیجاری, اعظم, مهری نژاد, سیدابوالقاسم. ارائه مدل رابطه بین تجارب آسیب زا و اختلال استرس پس از سانحه ساده و پیچیده در زنان و دختران آسیب دیده، با نقش واسطه ای ذهنی سازی و پردازش هیجانی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(20): 25-38. doi: 10.30473/sc.2021.60983.2720


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب