رحیمی, سلام, علیپور, فاطمه. (1400). فرا تحلیل اثربخشی مداخلات مبتنی بر نظریه ذهن بر ابعاد رشدی (شناختی، اجتماعی، هیجانی و شناخت اجتماعی) فراگیران دارای اختلالات عصبی رشدی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(20), 59-78. doi: 10.30473/sc.2022.61515.2726
سلام رحیمی; فاطمه علیپور. "فرا تحلیل اثربخشی مداخلات مبتنی بر نظریه ذهن بر ابعاد رشدی (شناختی، اجتماعی، هیجانی و شناخت اجتماعی) فراگیران دارای اختلالات عصبی رشدی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, 20, 1400, 59-78. doi: 10.30473/sc.2022.61515.2726
رحیمی, سلام, علیپور, فاطمه. (1400). 'فرا تحلیل اثربخشی مداخلات مبتنی بر نظریه ذهن بر ابعاد رشدی (شناختی، اجتماعی، هیجانی و شناخت اجتماعی) فراگیران دارای اختلالات عصبی رشدی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(20), pp. 59-78. doi: 10.30473/sc.2022.61515.2726
رحیمی, سلام, علیپور, فاطمه. فرا تحلیل اثربخشی مداخلات مبتنی بر نظریه ذهن بر ابعاد رشدی (شناختی، اجتماعی، هیجانی و شناخت اجتماعی) فراگیران دارای اختلالات عصبی رشدی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(20): 59-78. doi: 10.30473/sc.2022.61515.2726


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب