قاسمی, تیمور, فروغی ابری, اصغر, الهیاری, فریدون. (1400). پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جنگ جهانی دوم در فارس (1318-1324ش). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400), 127-142. doi: 10.30473/lhst.2021.8547
تیمور قاسمی; اصغر فروغی ابری; فریدون الهیاری. "پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جنگ جهانی دوم در فارس (1318-1324ش)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400, 1400, 127-142. doi: 10.30473/lhst.2021.8547
قاسمی, تیمور, فروغی ابری, اصغر, الهیاری, فریدون. (1400). 'پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جنگ جهانی دوم در فارس (1318-1324ش)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400), pp. 127-142. doi: 10.30473/lhst.2021.8547
قاسمی, تیمور, فروغی ابری, اصغر, الهیاری, فریدون. پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جنگ جهانی دوم در فارس (1318-1324ش). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 10(شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400): 127-142. doi: 10.30473/lhst.2021.8547


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب