عباداله‌زاده ملکی, بهناز, زرآبادی, زهرا سادات سعیده, پیری, سعید, فرزادبهتاش, محمدرضا. (1400). تحلیل ساختاری تفسیری آستانه تاب‌آوری فضاهای شهری در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی- بوم‌شناسی، مطالعه موردی: شهر زنجان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12(شماره 3 (پیاپی 24)), 97-114. doi: 10.30473/grup.2021.8658
بهناز عباداله‌زاده ملکی; زهرا سادات سعیده زرآبادی; سعید پیری; محمدرضا فرزادبهتاش. "تحلیل ساختاری تفسیری آستانه تاب‌آوری فضاهای شهری در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی- بوم‌شناسی، مطالعه موردی: شهر زنجان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12, شماره 3 (پیاپی 24), 1400, 97-114. doi: 10.30473/grup.2021.8658
عباداله‌زاده ملکی, بهناز, زرآبادی, زهرا سادات سعیده, پیری, سعید, فرزادبهتاش, محمدرضا. (1400). 'تحلیل ساختاری تفسیری آستانه تاب‌آوری فضاهای شهری در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی- بوم‌شناسی، مطالعه موردی: شهر زنجان', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 12(شماره 3 (پیاپی 24)), pp. 97-114. doi: 10.30473/grup.2021.8658
عباداله‌زاده ملکی, بهناز, زرآبادی, زهرا سادات سعیده, پیری, سعید, فرزادبهتاش, محمدرضا. تحلیل ساختاری تفسیری آستانه تاب‌آوری فضاهای شهری در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی- بوم‌شناسی، مطالعه موردی: شهر زنجان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 12(شماره 3 (پیاپی 24)): 97-114. doi: 10.30473/grup.2021.8658


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب