روشن, سید علیقلی, یعقوبی, نور محمد, رئیسی شهرویی, حفصه, نامدار جویمی, احسان, پشوتنی زاده, هومن. (1401). بررسی رابطه وابستگی مشتری با نوآوری رسانه ورزشی: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ‌سازمانی (رسانه‌های ورزشی در شهر تهران). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(3), 15-29. doi: 10.30473/jsm.2019.44014.1300
سید علیقلی روشن; نور محمد یعقوبی; حفصه رئیسی شهرویی; احسان نامدار جویمی; هومن پشوتنی زاده. "بررسی رابطه وابستگی مشتری با نوآوری رسانه ورزشی: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ‌سازمانی (رسانه‌های ورزشی در شهر تهران)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9, 3, 1401, 15-29. doi: 10.30473/jsm.2019.44014.1300
روشن, سید علیقلی, یعقوبی, نور محمد, رئیسی شهرویی, حفصه, نامدار جویمی, احسان, پشوتنی زاده, هومن. (1401). 'بررسی رابطه وابستگی مشتری با نوآوری رسانه ورزشی: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ‌سازمانی (رسانه‌های ورزشی در شهر تهران)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 9(3), pp. 15-29. doi: 10.30473/jsm.2019.44014.1300
روشن, سید علیقلی, یعقوبی, نور محمد, رئیسی شهرویی, حفصه, نامدار جویمی, احسان, پشوتنی زاده, هومن. بررسی رابطه وابستگی مشتری با نوآوری رسانه ورزشی: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ‌سازمانی (رسانه‌های ورزشی در شهر تهران). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 9(3): 15-29. doi: 10.30473/jsm.2019.44014.1300


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب