طاهری, مریم, ضیایی, ثریا. (1400). ارائه الگویی ایجاد انگیزش بلوغ فناوری اطلاعات رشته علم اطلاع‌شناسی و دانش‌شناسی به شیوه گارتنر در سازمان‌ها و کتابخانه‌ها (مورد مطالعه: مرکز اسناد و مدارک). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره2(پیاپی 30)), 79-92. doi: 10.30473/mrs.2022.62680.1500
مریم طاهری; ثریا ضیایی. "ارائه الگویی ایجاد انگیزش بلوغ فناوری اطلاعات رشته علم اطلاع‌شناسی و دانش‌شناسی به شیوه گارتنر در سازمان‌ها و کتابخانه‌ها (مورد مطالعه: مرکز اسناد و مدارک)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, شماره2(پیاپی 30), 1400, 79-92. doi: 10.30473/mrs.2022.62680.1500
طاهری, مریم, ضیایی, ثریا. (1400). 'ارائه الگویی ایجاد انگیزش بلوغ فناوری اطلاعات رشته علم اطلاع‌شناسی و دانش‌شناسی به شیوه گارتنر در سازمان‌ها و کتابخانه‌ها (مورد مطالعه: مرکز اسناد و مدارک)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(شماره2(پیاپی 30)), pp. 79-92. doi: 10.30473/mrs.2022.62680.1500
طاهری, مریم, ضیایی, ثریا. ارائه الگویی ایجاد انگیزش بلوغ فناوری اطلاعات رشته علم اطلاع‌شناسی و دانش‌شناسی به شیوه گارتنر در سازمان‌ها و کتابخانه‌ها (مورد مطالعه: مرکز اسناد و مدارک). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1400; 8(شماره2(پیاپی 30)): 79-92. doi: 10.30473/mrs.2022.62680.1500


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب