باباخانی, ملیحه, سامه, آسیه. (1401). بررسی تطبیقی میزان اثربخشی مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی بر رضایتمندی سکونتی پژوهش موردی: محلات مقدم، تختی و هاشمی شهر تهران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 13(شماره1 (پیاپی 26)), 17-34. doi: 10.30473/grup.2022.52999.2517
ملیحه باباخانی; آسیه سامه. "بررسی تطبیقی میزان اثربخشی مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی بر رضایتمندی سکونتی پژوهش موردی: محلات مقدم، تختی و هاشمی شهر تهران". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 13, شماره1 (پیاپی 26), 1401, 17-34. doi: 10.30473/grup.2022.52999.2517
باباخانی, ملیحه, سامه, آسیه. (1401). 'بررسی تطبیقی میزان اثربخشی مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی بر رضایتمندی سکونتی پژوهش موردی: محلات مقدم، تختی و هاشمی شهر تهران', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 13(شماره1 (پیاپی 26)), pp. 17-34. doi: 10.30473/grup.2022.52999.2517
باباخانی, ملیحه, سامه, آسیه. بررسی تطبیقی میزان اثربخشی مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی بر رضایتمندی سکونتی پژوهش موردی: محلات مقدم، تختی و هاشمی شهر تهران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 13(شماره1 (پیاپی 26)): 17-34. doi: 10.30473/grup.2022.52999.2517


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب