پورمحسنی کلوری, فرشته, قربانی آذر, فاطمه. (1401). بررسی اثربخشی آموزش سواد فضای مجازی بر میزان قربانی شدن ناشی از قلدری در فضای مجازی، تفکر انتقادی و خودکنترلی در دانش آموزان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(1), 97-108. doi: 10.30473/etl.2022.61835.3673
فرشته پورمحسنی کلوری; فاطمه قربانی آذر. "بررسی اثربخشی آموزش سواد فضای مجازی بر میزان قربانی شدن ناشی از قلدری در فضای مجازی، تفکر انتقادی و خودکنترلی در دانش آموزان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10, 1, 1401, 97-108. doi: 10.30473/etl.2022.61835.3673
پورمحسنی کلوری, فرشته, قربانی آذر, فاطمه. (1401). 'بررسی اثربخشی آموزش سواد فضای مجازی بر میزان قربانی شدن ناشی از قلدری در فضای مجازی، تفکر انتقادی و خودکنترلی در دانش آموزان', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 10(1), pp. 97-108. doi: 10.30473/etl.2022.61835.3673
پورمحسنی کلوری, فرشته, قربانی آذر, فاطمه. بررسی اثربخشی آموزش سواد فضای مجازی بر میزان قربانی شدن ناشی از قلدری در فضای مجازی، تفکر انتقادی و خودکنترلی در دانش آموزان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 10(1): 97-108. doi: 10.30473/etl.2022.61835.3673


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب