بیان فر, فاطمه, راحلی مقدم, نهضت. (1401). الگوی ساختاری سازگاری تحصیلی بر اساس بار شناختی، انعطاف پذیری شناختی و آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه، نقش واسطه ای شایستگی هیجانی- اجتماعی و چشم انداز زمان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(21), 51-67. doi: 10.30473/sc.2022.65061.2785
فاطمه بیان فر; نهضت راحلی مقدم. "الگوی ساختاری سازگاری تحصیلی بر اساس بار شناختی، انعطاف پذیری شناختی و آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه، نقش واسطه ای شایستگی هیجانی- اجتماعی و چشم انداز زمان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, 21, 1401, 51-67. doi: 10.30473/sc.2022.65061.2785
بیان فر, فاطمه, راحلی مقدم, نهضت. (1401). 'الگوی ساختاری سازگاری تحصیلی بر اساس بار شناختی، انعطاف پذیری شناختی و آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه، نقش واسطه ای شایستگی هیجانی- اجتماعی و چشم انداز زمان', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(21), pp. 51-67. doi: 10.30473/sc.2022.65061.2785
بیان فر, فاطمه, راحلی مقدم, نهضت. الگوی ساختاری سازگاری تحصیلی بر اساس بار شناختی، انعطاف پذیری شناختی و آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه، نقش واسطه ای شایستگی هیجانی- اجتماعی و چشم انداز زمان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 11(21): 51-67. doi: 10.30473/sc.2022.65061.2785


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب