نوروزی همایون, محمدرضا, الماسی, مجید, صدری دمیرچی, اسماعیل, حاتمی نژاد, محمد. (1401). مقایسه اثربخشی درمان تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای و تحریک مغناطیسی فرا جمجمه‌ای مکرر بر حافظه کاری، تکانشگری و رفتارهای آسیب به خود در افراد مبتلا به شخصیت مرزی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(31), 9-24. doi: 10.30473/clpsy.2023.65222.1678
محمدرضا نوروزی همایون; مجید الماسی; اسماعیل صدری دمیرچی; محمد حاتمی نژاد. "مقایسه اثربخشی درمان تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای و تحریک مغناطیسی فرا جمجمه‌ای مکرر بر حافظه کاری، تکانشگری و رفتارهای آسیب به خود در افراد مبتلا به شخصیت مرزی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8, 31, 1401, 9-24. doi: 10.30473/clpsy.2023.65222.1678
نوروزی همایون, محمدرضا, الماسی, مجید, صدری دمیرچی, اسماعیل, حاتمی نژاد, محمد. (1401). 'مقایسه اثربخشی درمان تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای و تحریک مغناطیسی فرا جمجمه‌ای مکرر بر حافظه کاری، تکانشگری و رفتارهای آسیب به خود در افراد مبتلا به شخصیت مرزی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 8(31), pp. 9-24. doi: 10.30473/clpsy.2023.65222.1678
نوروزی همایون, محمدرضا, الماسی, مجید, صدری دمیرچی, اسماعیل, حاتمی نژاد, محمد. مقایسه اثربخشی درمان تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای و تحریک مغناطیسی فرا جمجمه‌ای مکرر بر حافظه کاری، تکانشگری و رفتارهای آسیب به خود در افراد مبتلا به شخصیت مرزی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 8(31): 9-24. doi: 10.30473/clpsy.2023.65222.1678


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب