محسنی نیا, زینب, طبیبیان, منوچهر, حبیب, فرح. (1402). توسعه مشارکت شهروندان و ارتقاء مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) (نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج فارس تهران). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 14(شماره3 (پیاپی 32)), -. doi: 10.30473/grup.2019.41265.2195
زینب محسنی نیا; منوچهر طبیبیان; فرح حبیب. "توسعه مشارکت شهروندان و ارتقاء مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) (نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج فارس تهران)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 14, شماره3 (پیاپی 32), 1402, -. doi: 10.30473/grup.2019.41265.2195
محسنی نیا, زینب, طبیبیان, منوچهر, حبیب, فرح. (1402). 'توسعه مشارکت شهروندان و ارتقاء مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) (نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج فارس تهران)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 14(شماره3 (پیاپی 32)), pp. -. doi: 10.30473/grup.2019.41265.2195
محسنی نیا, زینب, طبیبیان, منوچهر, حبیب, فرح. توسعه مشارکت شهروندان و ارتقاء مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) (نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج فارس تهران). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 14(شماره3 (پیاپی 32)): -. doi: 10.30473/grup.2019.41265.2195


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب