محسنی‌نیا, زینب, طبیبیان, منوچهر, حبیب, فرح. (1402). ارتقای مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت، نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج‌فارس تهران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 14(شماره 3 (پیاپی 32)), 97-114. doi: 10.30473/grup.2019.41265.2195
زینب محسنی‌نیا; منوچهر طبیبیان; فرح حبیب. "ارتقای مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت، نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج‌فارس تهران". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 14, شماره 3 (پیاپی 32), 1402, 97-114. doi: 10.30473/grup.2019.41265.2195
محسنی‌نیا, زینب, طبیبیان, منوچهر, حبیب, فرح. (1402). 'ارتقای مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت، نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج‌فارس تهران', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 14(شماره 3 (پیاپی 32)), pp. 97-114. doi: 10.30473/grup.2019.41265.2195
محسنی‌نیا, زینب, طبیبیان, منوچهر, حبیب, فرح. ارتقای مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت، نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج‌فارس تهران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 14(شماره 3 (پیاپی 32)): 97-114. doi: 10.30473/grup.2019.41265.2195


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب