تماس با ما

همکاران گروه نشریات

آدرس پست الکترونیک

شماره تماس

حوزه کاری

نام و نام خانوادگی

 Peyk_science@pnu.ac.ir

Peyk_human@pnu.ac.ir

02122485209

داخلی: 2549

رئیس اداره ارائه خدمات کتابخانه ­ای و نشریات

برنامه ­ریزی و نظارت بر کلیه امور نشریات

ارائۀ گزارش­ها و ...

رقیه بدیعی­ گهر

22485179-021

داخلی:2639

کارشناس نشریات

مژگان کریم ­منش

22442058-021

کارشناس نشریات

معصومه محمدی

22485210-021

کارشناس نشریات

خدیجه علی ­نژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب