1.

بررسی ویژگی‌ها و تغییرات بیانی اعضای خانواده ژنی اسنیکین در مراحل مختلف نمو بذر در گیاه جو (Hordeum vulgare L.)

صفحه 1-13
آناهیتا پنجی؛ احمد اسماعیلی؛ سید محسن سهرابی

2.

بررسی مسیر عملکردی ژن‌های هدف miRNAها در پاسخ به تنش‌های شوری و خشکی در کلزا

صفحه 15-36
محمد محسن زاده گلفزانی؛ علیرضا ترنگ؛ رامین صیقلانی

3.

شناسایی خانواده ژنی پروتئین‌فسفاتاز 2C (AlPP2C) در گیاه شوردوست آلوروپوس لیتورالیس

صفحه 37-53
سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ سمیرا محمدی؛ اسماعیل بخشنده؛ مارکوس کولمن

4.

شناسایی خصوصیات احتمالی یک پروتئین ناشناخته از آرابیدوپسیس با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی

صفحه 55-67
مهین پوراسمعیل؛ مقصود پژوهنده

5.

بررسی افزایش میزان اسید اولئیک در گیاه گلرنگ با استفاده از تغییرات در ژن Fatty Acid Desaturase-2 پس از به کارگیری روش CRISPR-Cas9

صفحه 69-83
محمدامین نیسی؛ مطهره محسن پور؛ حسن رهنما

6.

بررسی مقایسه‌ای خانواده ژنی CCCH Zinc finger در آرابیدوپسیس تالیانا و برنج

صفحه 85-107
پریسا رمضانپور؛ حمید نجفی زرینی؛ سیدحمید رضا هاشمی؛ غلامعلی رنجبر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب