1.

بررسی اثربخشی برنامه آموزش مثبت بر خودکارآمدی تدریس و درگیری معلمان در کلاس‌‌های برخط

صفحه 9-24
فهیمه عباسی؛ الهه حجازی؛ رضوان حکیم زاده

2.

رابطه ساختاری خودکنترلی و بی‌صداقتی تحصیلی: نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری تحصیلی

صفحه 25-38
فاطمه علی پور؛ ابوالفضل فرید؛ عماد الدین احراری؛ سید قاسم مصلح

3.

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودگزارش‌دهی درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف-ویراست دوم در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

صفحه 39-52
مجتبی بیرامی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده؛ جواد کاوسیان

4.

بررسی برنامه درسی (اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی) نظام یادگیری الکترونیکی بر پایه دیدگاه سازاگرایی و ارائه الگوی مناسب در دانشگاه پیام نور

صفحه 53-68
حسن کرمعلیان؛ طیبه داستانپور؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

5.

نقش واسطه‌ای عزت نفس و شفقت به خود در رابطۀ بین سبک اسناد و سازگاری

صفحه 69-82
مهدیه جعفری ده آبادی؛ محمدرضا تمنایی فر

6.

پیش ‏بینی شکست تحصیلی براساس نشخوار فکری با نقش میانجی تعلل‏ورزی و دشواری تنظیم هیجان در بین دانش‏آموزان دوره متوسطه دوم شهرکرمانشاه

صفحه 83-96
کاظم حسنی؛ پرستو سهرابی؛ محی الدین محمدخانی

7.

اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر میزان ازخودبیگانگی تحصیلی و بهبود مؤلفه‌های هویت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهرستان بندرترکمن

صفحه 97-106
مینا رهدار؛ معصومه باقرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب