1.

شناسایی و تجزیه و تحلیل ‏miRNAs‏ در گونه‌های مختلف آویشن ‏

صفحه 1-10
ابوذر سورنی؛ سپهر مرآتیان اصفهانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

2.

شناسایی ژن‌های خانواده ‏HSP60‎‏ در گستره ژنوم سویا و بررسی کارکردی آن‌ها در پاسخ به تنش‌های غیرزیستی

صفحه 11-28
سمیرا محمدی

3.

تجزیة پروتئوم ریشة گندم رقم کویر تحت تنش کمبود آب

صفحه 29-41
سمیرا مردانی زنوز؛ محمود تورچی؛ شقایق اصل زاد

4.

بررسی فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و تغییر بیان برخی ژن‌های کیتیناز دفاعی گیاه سیب‌زمینی پس از تلقیح با کیتین

صفحه 43-53
مریم فرامرزی جعفربیگلو؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ سید سجاد سهرابی؛ علی مقدم

5.

شناسایی میکرو ‏RNA‏ها‎ ‎و‎ ‎ژن‌های هدف مرتبط در ترانسکریپتوم گیاه ‎ ‎Camelina sativa L.

صفحه 55-64
لیلا فرهادی؛ علی آرمینیان؛ سجاد رشیدی منفرد

6.

بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات زراعی و بیان ژن‌های کد‌کننده فاکتورهای رونویسی ZFP252 وDREB2A در برنج

صفحه 65-76
علیرضا ترنگ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب