1.

بررسی بیان ژن‌های کیتیناز و گلوکاناز در گندم تیمار شده با اسیدسالیسیلیک و باکتری Pseudomonas flourescens در برهمکنش با قارچ عامل سوختگی برگ گندم

صفحه 1-12
الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

2.

مطالعه برخی عوامل مؤثر بر جنین‌زایی میکروسپورها و باززایی گیاهچه‌ها در کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 13-26
پیمان شریفی؛ احمد معینی

3.

آنالیز ترانسکریپتوم بافت برگ ارقام جو متفاوت در تشکیل زیست توده در مرحله زایشی

صفحه 27-39
محمد رضا غفاری؛ نیکولاس فون ویرن؛ کلاوس هامبک؛ فلیپ فرانکن

4.

شناسایی QTLهای مرتبط با تحمل شوری در مراحل اولیه جوانه‌زنی جو

صفحه 41-55
معروف خلیلی؛ رحیم محمدیان

5.

بررسی تاثیر متقابل استرپتومایسس‌های تولید کننده اکتوئین(ها) و گندم در شرایط تنش شوری

صفحه 57-68
علیرضا اکبری؛ شاهرخ قرنجیک؛ پریسا کوباز؛ ابراهیم کریمی؛ اکرم صادقی

6.

بررسی بیان برخی ژن‌های کاندید دخیل در نرعقیمی گندم در شرایط تنش خشکی در مرحله میوز

صفحه 69-77
سجاد زارع؛ زهرا سادات شبر؛ رضا فتوت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب