1.

ایجاد لاین های دابل‌هاپلویید کلزا (Brassica napus L) از طریق روش جنین زایی میکروسپور و ارزیابی قدرت ترکیب‌پذیری عمومی صفات مورفولوژیک و عملکردی لاین ها

صفحه 1-14
پگاه مرادی دزفولی؛ محمد صدقی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ بهرام علیزاده

2.

شناسایی ژن های مقاومت به زنگ های ساقه و قهوه ای در برخی از لاین های امیدبخش گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی

صفحه 15-25
علی عمرانی؛ سعید اهری زاد؛ رامین روح پرور؛ منوچهر خدارحمی؛ محمود تورچی

3.

شناسایی و تحلیل فیلوژنتیکی و بیانی چپرون‌های هیستونی کلاس NAP در ذرت (Zea mays)

صفحه 27-40
امین عابدی عابدی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ محمد مهدی سوهانی

4.

بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط برای صفات مرفوفنولوژیک و مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژرم‌پلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای ISSR، IRAP و iPBS

صفحه 41-56
حوریه مسعودی؛ حسین صبوری؛ فاختک طلیعی؛ جبارالت جعفربای

5.

کنترل ژنتیکی گلدهی در گیاه آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana)

صفحه 57-72
اصغر میرزایی اصل؛ میشانه عسگری؛ مریم علیمیرزائی

6.

بازسازی شبکه‌های ژنی و برهم کنش پروتئینی دخیل در پاسخ به تنش خشکی در برنج

صفحه 73-92
احسان پورعابد؛ زهرا سادات شبر

7.

ریزازدیادی Rosa canina با استفاده از مریستم جانبی

صفحه 93-102
ابراهیم بیرامی زاده؛ رقیه زارعی؛ زهره حاجی برات؛ زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب