1.

تحلیل فیلوژنتیکی خانواده ژنی NAC در سورگوم دانه‌ای و بررسی الگوی بیانی اعضای دخیل در پاسخ به تنش خشکی

صفحه 1-15
سپیده سنجری؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ زهراسادات شبّر؛ مریم شهبازی

2.

شناسایی، طبقه بندی و آنالیز بیان بیوانفورماتیکی خانواده ژنی عوامل نسخه برداری NAC در ژنوم Hordeum vulgare cv. Morex

صفحه 17-35
سارا دژستان؛ مهدی بهنامیان؛ سحر فتحی اجیرلو؛ محمدعلی ابراهیمی؛ بنیامین یزدانی

3.

توالی آمینواسیدی HMW-گلوتنین ارقام گلستان، خزر یک و نسل اول آنها

صفحه 37-45
سیده مریم یوسف موسوی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ عباس بهاری

4.

بررسی تأثیر غلظت‌های متفاوت KH2PO4 بر میزان بیان ژن‌های UGT85C2 و KO و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه Stevia rebaudiana bertoni

صفحه 47-57
منصوره کرمانی؛ بهاره کریمی؛ الهام عزیزی؛ علی معصومی

5.

شناسایی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن‌های ضد میکروبی دیفنسین از شش ژنوتیپ گیاه عدس

صفحه 59-70
رضا میر دریکوند؛ سید محسن سهرابی؛ کامران سمیعی

6.

ویرایش ژنوم در راستای تغییر رنگ گل با استفاده از تکنولوژی کریسپر

صفحه 71-79
معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر

7.

شناسایی ژن‌های کلیدی دخیل در تحمل به تنش شوری در گندم با استفاده از آنالیز داده‌های ریزآرایه

صفحه 81-94
نازنین امیربختیار؛ زهرا سادات شبر؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی؛ محمد رضا غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب