1.

شناسایی نشانگرهای EST-SSR عدس (Lens culinaris) تحت تنش سرما

صفحه 1-14
سید سجاد سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسین فلاحی

2.

مطالعه پاسخ پروتئینی ریشه آفتابگردان به تنش خشکی با رهیافت پروتئومیکس

صفحه 15-26
مهدی غفاری؛ سعادت شریفی؛ غلامرضا بخشی خانیکی

3.

تغییرات آللی، تجزیه ارتباط و تنوع هاپلوتایپی برای نشانگرهای ریزماهواره ی پیوسته به ژن های تحمل به اسیدیته خاک در جو

صفحه 27-39
محسن رضایی؛ حسین صبوری؛ عبدالطیف قلیزاده؛ رحمت الله محمدی گنبد

4.

تنظیم miR319 و ژن هدف آن MYB3 در طی بهاره سازی دو رقم گندم

صفحه 41-50
نوشین آشوری؛ رضا فتوت؛ مریم مرتضائی؛ نسترن مهری

5.

ردﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ و مولکولی وﻳﺮوس S ﺳﻴﺐ‌زﻣﻴﻨﻲ (PVS) در ارقام رایج سیب‎زمینی در استان اردبیل

صفحه 51-64
نسیم احتشام راثی؛ احمد روحی بخش؛ بیتا سهیلی مقدم؛ ناهید مسعودی

6.

بیان گذرای ژن در گیاهان و کاربردهای آن در کشاورزی مولکولی و شناسایی عملکرد ژن‌ها

صفحه 65-79
کتایون زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب