اخبار و اعلانات

 

- آیین نامه راه اندازی نشریات تخصصی
1402-02-10

 

آئین نامه راه اندازی، اداره، چاپ و انتشار نشریات دانشگاه (مصوب یکصد و سی و سومین جلسه شورای دانشگاه، مورخ 98/09/17)
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب