1.

ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینه‌های تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعت ایران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 30-9

2.

استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکان یابی مراکز آموزش عالی (نمونه موردی: دانشگاه پیام نورخرم آباد)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 3-22

3.

بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 185-161

4.

بررسی الگوی حکمروایی خوب و نقش دولت در مدیریت و اداره ی امور شهرها در ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 23-55

5.

بررسی تاثیر تحولات شاخص‌های منتخب فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران(الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده ARDL)

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 159-133

6.

بررسی تطبیقی اسطورۀ ایرج و قصه یوسف (ع)

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 30-59

7.

بررسی کهن الگوها در شعر اخوان ثالث

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 112-131

8.

بررسی و تحلیل مفهوم یقظه در متون عرفانی (با تأکید بر دو داستان پیرچنگی و شیخ صنعان)

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 78-95

9.

بررسی و تحلیل مقایسه¬ای داستان گنج¬نامه در مقالات شمس و مثنوی معنوی

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 96-111

10.

تأثیر متغیرهای پولی بر رشد اقتصادی در ایران با رویکرد پول‌گرایان

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 105-79

11.

تجزیه و تحلیل نقش نئوتکتونیک در مورفولوژی و رفتار شبکه زهکشی (مطالعه موردی: حوضه انجیران)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 57-75

12.

تحلیل حکایت دیدار موسی و ابلیس در عقبة طور در متون عرفانی

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 60-77

13.

تحلیل ژئوپلیتیکی فرصت ها و چالش های همگرایی در منطقه غرب آسیا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 77-108

14.

تحلیل ساختاری شعر اسطوره¬ای «معراج‌نامة» شفیعی کدکنی

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 132-155

15.

تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران (رهیافتTVP)

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 132-107

16.

تعیین اولویت های سرمایه گذاری در مناطق اکوتوریستی شهرستان ارومیه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 109-126

17.

حوضه های آبریز از دیدگاه سیستمی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودگاماسیاب)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 127-145

18.

روش علمی صادق هدایت در پردازش داستان¬های کوتاه رئالیستی

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 156-177

19.

روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 58-31

20.

سطح بندی خدمات شهری در مناطق کلانشهر تهران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 147-164

21.

شناخت هویّت پولادوند براساس روایت¬های حماسی

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 5-29

22.

مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 77-59


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب