1.

اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه

دوره 1، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 94-71

2.

آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 234-203

3.

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطه‌ای‌-‌ سرمایه‌ای ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 133-99

4.

اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر سایر فعالیت‌های اقتصادی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 133-113

5.

بررسی اثربخشی آموزش‌های محیط زیستی به مربیان در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی

دوره 2، شماره 4، مهر 1390، صفحه 0-0

6.

بررسی بهره‌وری کل عوامل در ایران در چارچوب حسابداری رشد (1387-‌ 1345)

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 70-49

7.

بررسی پتانسیل‌های اقلیم توریستی استان سمنان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژی (PET)

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 23-32

8.

بررسی تأثیرات اقتصادی- اجتماعی طرح تجمیع و اسکان عشایر ( مطالعه موردی: کانون توسعه ی عشایری دشت حسین آباد غیناب)

دوره 2، شماره 4، مهر 1390، صفحه 0-0

9.

بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

دوره 1، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 187-163

10.

بررسی جایگاه آموزش در سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 133-113

11.

بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سال‌های (1388-1355)

دوره 1، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 112-95

12.

بررسی عدم تقارن در ثأثیر تکانه‌های پولی بر رشد اقتصادی در ایران از نگاه کینزی‌های جدید

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 163-136

13.

بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه)

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 98-73

14.

بررسی وضعیت و چالش های کنونی بخش کشاورزی در سهرین زنجان(شهرستان زنجان)

دوره 2، شماره 4، مهر 1390، صفحه 0-0

15.

پهنه بندی پتانسیل بوم گردی حوزه نفوذ شهری با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیارهTOPSIS و GIS

دوره 2، شماره 4، مهر 1390، صفحه 0-0

16.

تأثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر مناطق شهری، مطالعه موردی شهر بانه

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 7-22

17.

تاثیرات زیستی - بیولوژیکی جدایی و تفکیک فضاهای باز شهری(نمونه موردی: شهر مشهد)

دوره 2، شماره 4، مهر 1390، صفحه 0-0

18.

تاثیر سرریز‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه

دوره 1، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 70-41

19.

تأثیر متنوع‌سازی صادرات بر بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (رویکرد داده‌های تابلویی در کشورهای گروه دی هشت)

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 201-165

20.

تبیین جایگاه سامانه بام سبز در تعدیل جزیره حرارتی شهر، نمونه موردی: کرج

دوره 2، شماره 4، مهر 1390، صفحه 0-0

21.

تحلیل استراتژی‌های توسعه‌ی منطقه‌ای در آذربایجان شرقی

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 42-50

22.

تحلیل آماری از اثر عناصر جوی بر اُزون سطحی شهر اصفهان

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 61-70

23.

تحلیلی بر وضعیت مسکن روستایی استان کرمانشاه و رهیافت‌هایی برای مقاوم‌سازی

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 51-60

24.

تحلیل فضایی نابرابری‌های ناحیه‌ای در استان آذربایجان شرقی

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 33-41

25.

تحلیل مقایسه ای باز زنده سازی فضاهای شهری ایران و تجارب جهانی موفق در حوزه مسیل ها و رودخانه های شهری

دوره 2، شماره 4، مهر 1390، صفحه 0-0

26.

تکانه‏ های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)

دوره 1، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 40-11

27.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 48-11

28.

شناسایی تیپ‌های هوای شهر سمنان و ارتباط آنها با الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 7-22

29.

عوامل تأثیرگذار بر روابط ژئوپولیتیک ایران و کشورهای حوزه خلیج‌فارس

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 71-80


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب