صفرزائی, عبداله, شه بخش, عظیم. (1401). واکاوی انتقادی گزارش‌های رسمی از اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی مکران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401), 145-156. doi: 10.30473/lhst.2023.63420.2735
عبداله صفرزائی; عظیم شه بخش. "واکاوی انتقادی گزارش‌های رسمی از اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی مکران". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401, 1401, 145-156. doi: 10.30473/lhst.2023.63420.2735
صفرزائی, عبداله, شه بخش, عظیم. (1401). 'واکاوی انتقادی گزارش‌های رسمی از اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی مکران', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401), pp. 145-156. doi: 10.30473/lhst.2023.63420.2735
صفرزائی, عبداله, شه بخش, عظیم. واکاوی انتقادی گزارش‌های رسمی از اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی مکران. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 11(شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401): 145-156. doi: 10.30473/lhst.2023.63420.2735


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب