فریدی مجید, فاطمه, هروی, جواد, بهرامزاده, محمد. (1401). استان (ایالت) گیلان و هیرکانی در دوره صفوی بر مبنای نقشة جغرافیایی آدام اولئاریوس در1656م./1066ق. در تطابق با کتاب مختصر مفید 1087ق.. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401), 15-28. doi: 10.30473/lhst.2023.65107.2761
فاطمه فریدی مجید; جواد هروی; محمد بهرامزاده. "استان (ایالت) گیلان و هیرکانی در دوره صفوی بر مبنای نقشة جغرافیایی آدام اولئاریوس در1656م./1066ق. در تطابق با کتاب مختصر مفید 1087ق.". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401, 1401, 15-28. doi: 10.30473/lhst.2023.65107.2761
فریدی مجید, فاطمه, هروی, جواد, بهرامزاده, محمد. (1401). 'استان (ایالت) گیلان و هیرکانی در دوره صفوی بر مبنای نقشة جغرافیایی آدام اولئاریوس در1656م./1066ق. در تطابق با کتاب مختصر مفید 1087ق.', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401), pp. 15-28. doi: 10.30473/lhst.2023.65107.2761
فریدی مجید, فاطمه, هروی, جواد, بهرامزاده, محمد. استان (ایالت) گیلان و هیرکانی در دوره صفوی بر مبنای نقشة جغرافیایی آدام اولئاریوس در1656م./1066ق. در تطابق با کتاب مختصر مفید 1087ق.. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 11(شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401): 15-28. doi: 10.30473/lhst.2023.65107.2761


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب