یارمحمدی, تکتم, ویسی قلعه گلینه, فریبرز. (1401). واکاوی مناسبات مالیاتی مالکین سنقر با حکومت مرکزی در اواخر دوره قاجاریه و دولت رضاشاه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401), 69-90. doi: 10.30473/lhst.2023.62037.2692
تکتم یارمحمدی; فریبرز ویسی قلعه گلینه. "واکاوی مناسبات مالیاتی مالکین سنقر با حکومت مرکزی در اواخر دوره قاجاریه و دولت رضاشاه". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401, 1401, 69-90. doi: 10.30473/lhst.2023.62037.2692
یارمحمدی, تکتم, ویسی قلعه گلینه, فریبرز. (1401). 'واکاوی مناسبات مالیاتی مالکین سنقر با حکومت مرکزی در اواخر دوره قاجاریه و دولت رضاشاه', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401), pp. 69-90. doi: 10.30473/lhst.2023.62037.2692
یارمحمدی, تکتم, ویسی قلعه گلینه, فریبرز. واکاوی مناسبات مالیاتی مالکین سنقر با حکومت مرکزی در اواخر دوره قاجاریه و دولت رضاشاه. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 11(شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401): 69-90. doi: 10.30473/lhst.2023.62037.2692


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب