ظریفیان منش, کمال, بینشی فر, فاطمه. (1401). جایگاه موقوفات بر شکوفایی سنت تعزیه در شیراز عصر قاجار (1220 – 1344 ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401), 131-144. doi: 10.30473/lhst.2023.60996.2653
کمال ظریفیان منش; فاطمه بینشی فر. "جایگاه موقوفات بر شکوفایی سنت تعزیه در شیراز عصر قاجار (1220 – 1344 ق)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401, 1401, 131-144. doi: 10.30473/lhst.2023.60996.2653
ظریفیان منش, کمال, بینشی فر, فاطمه. (1401). 'جایگاه موقوفات بر شکوفایی سنت تعزیه در شیراز عصر قاجار (1220 – 1344 ق)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401), pp. 131-144. doi: 10.30473/lhst.2023.60996.2653
ظریفیان منش, کمال, بینشی فر, فاطمه. جایگاه موقوفات بر شکوفایی سنت تعزیه در شیراز عصر قاجار (1220 – 1344 ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1401; 11(شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401): 131-144. doi: 10.30473/lhst.2023.60996.2653


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب