اصغری سراسکانرود, صیاد, فعال نذیری, مهدی. (1403). تحلیل کاربری اراضی و اثرات آن بر تغییرات دمای سطح زمین،مطالعه موردی: شهرستان کرج. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 15(شماره 1 (پیاپی 34)), 79-100. doi: 10.30473/grup.2020.49570.2448
صیاد اصغری سراسکانرود; مهدی فعال نذیری. "تحلیل کاربری اراضی و اثرات آن بر تغییرات دمای سطح زمین،مطالعه موردی: شهرستان کرج". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 15, شماره 1 (پیاپی 34), 1403, 79-100. doi: 10.30473/grup.2020.49570.2448
اصغری سراسکانرود, صیاد, فعال نذیری, مهدی. (1403). 'تحلیل کاربری اراضی و اثرات آن بر تغییرات دمای سطح زمین،مطالعه موردی: شهرستان کرج', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 15(شماره 1 (پیاپی 34)), pp. 79-100. doi: 10.30473/grup.2020.49570.2448
اصغری سراسکانرود, صیاد, فعال نذیری, مهدی. تحلیل کاربری اراضی و اثرات آن بر تغییرات دمای سطح زمین،مطالعه موردی: شهرستان کرج. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1403; 15(شماره 1 (پیاپی 34)): 79-100. doi: 10.30473/grup.2020.49570.2448


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب