جعفرنیا, فاطمه, عزیزنژاد, محمد, بیدار, رمضان. (1402). جایگاه و کارکرد خاندان زیاداوغلی قاجار در تحولات قفقاز در دوره شاه طهماسب اول صفوی (با تأکید بر نقش شاهوردی‌سلطان زیاداوغلی قاجار). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402), 17-30. doi: 10.30473/lhst.2023.60005.2626
فاطمه جعفرنیا; محمد عزیزنژاد; رمضان بیدار. "جایگاه و کارکرد خاندان زیاداوغلی قاجار در تحولات قفقاز در دوره شاه طهماسب اول صفوی (با تأکید بر نقش شاهوردی‌سلطان زیاداوغلی قاجار)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402, 1402, 17-30. doi: 10.30473/lhst.2023.60005.2626
جعفرنیا, فاطمه, عزیزنژاد, محمد, بیدار, رمضان. (1402). 'جایگاه و کارکرد خاندان زیاداوغلی قاجار در تحولات قفقاز در دوره شاه طهماسب اول صفوی (با تأکید بر نقش شاهوردی‌سلطان زیاداوغلی قاجار)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402), pp. 17-30. doi: 10.30473/lhst.2023.60005.2626
جعفرنیا, فاطمه, عزیزنژاد, محمد, بیدار, رمضان. جایگاه و کارکرد خاندان زیاداوغلی قاجار در تحولات قفقاز در دوره شاه طهماسب اول صفوی (با تأکید بر نقش شاهوردی‌سلطان زیاداوغلی قاجار). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402): 17-30. doi: 10.30473/lhst.2023.60005.2626


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب