خسروی نژاد, کیخسرو, ترابی فارسانی, سهیلا, سنگاری, اسماعیل. (1402). وضعیت سیاسی اقتصادی ایالت آسورستان شاهنشاهی ساسانی با مرکزیت مدائن و ارتباط آن با فتح اعراب(651-590م.). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402), 53-68. doi: 10.30473/lhst.2023.62852.2721
کیخسرو خسروی نژاد; سهیلا ترابی فارسانی; اسماعیل سنگاری. "وضعیت سیاسی اقتصادی ایالت آسورستان شاهنشاهی ساسانی با مرکزیت مدائن و ارتباط آن با فتح اعراب(651-590م.)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402, 1402, 53-68. doi: 10.30473/lhst.2023.62852.2721
خسروی نژاد, کیخسرو, ترابی فارسانی, سهیلا, سنگاری, اسماعیل. (1402). 'وضعیت سیاسی اقتصادی ایالت آسورستان شاهنشاهی ساسانی با مرکزیت مدائن و ارتباط آن با فتح اعراب(651-590م.)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402), pp. 53-68. doi: 10.30473/lhst.2023.62852.2721
خسروی نژاد, کیخسرو, ترابی فارسانی, سهیلا, سنگاری, اسماعیل. وضعیت سیاسی اقتصادی ایالت آسورستان شاهنشاهی ساسانی با مرکزیت مدائن و ارتباط آن با فتح اعراب(651-590م.). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402): 53-68. doi: 10.30473/lhst.2023.62852.2721


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب