رسولی, علی. (1402). فراز و فرود حکمرانی شیخ حجر کنگانی و نقش وی در تحولات جنوب ایران (1169-1181ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402), 69-82. doi: 10.30473/lhst.2023.66098.2783
علی رسولی. "فراز و فرود حکمرانی شیخ حجر کنگانی و نقش وی در تحولات جنوب ایران (1169-1181ق)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402, 1402, 69-82. doi: 10.30473/lhst.2023.66098.2783
رسولی, علی. (1402). 'فراز و فرود حکمرانی شیخ حجر کنگانی و نقش وی در تحولات جنوب ایران (1169-1181ق)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402), pp. 69-82. doi: 10.30473/lhst.2023.66098.2783
رسولی, علی. فراز و فرود حکمرانی شیخ حجر کنگانی و نقش وی در تحولات جنوب ایران (1169-1181ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402): 69-82. doi: 10.30473/lhst.2023.66098.2783


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب