بصیرت منش, حمید, سادات بیدگلی, سید محمود, ابراهیمی فیلوری, محمد. (1402). نقش اصلاحات ارضی در افزایش تنش‌های اجتماعی طی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ ش، در استان اصفهان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402), 1-16. doi: 10.30473/lhst.2023.67077.2812
حمید بصیرت منش; سید محمود سادات بیدگلی; محمد ابراهیمی فیلوری. "نقش اصلاحات ارضی در افزایش تنش‌های اجتماعی طی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ ش، در استان اصفهان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11, شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402, 1402, 1-16. doi: 10.30473/lhst.2023.67077.2812
بصیرت منش, حمید, سادات بیدگلی, سید محمود, ابراهیمی فیلوری, محمد. (1402). 'نقش اصلاحات ارضی در افزایش تنش‌های اجتماعی طی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ ش، در استان اصفهان', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402), pp. 1-16. doi: 10.30473/lhst.2023.67077.2812
بصیرت منش, حمید, سادات بیدگلی, سید محمود, ابراهیمی فیلوری, محمد. نقش اصلاحات ارضی در افزایش تنش‌های اجتماعی طی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ ش، در استان اصفهان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1402; 11(شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402): 1-16. doi: 10.30473/lhst.2023.67077.2812


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب