نادری, صالحه, فاخری, براتعلی, اسمعیل زاده بهابادی, صدیقه. (1393). افزایش بیان ژن چاویکول o-متیل ترانسفراز و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و آسکوربات‌پراکسیداز گیاه Ocimum basilicum L. تحت تأثیر کیتوزان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(6), 1-9.
صالحه نادری; براتعلی فاخری; صدیقه اسمعیل زاده بهابادی. "افزایش بیان ژن چاویکول o-متیل ترانسفراز و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و آسکوربات‌پراکسیداز گیاه Ocimum basilicum L. تحت تأثیر کیتوزان". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4, 6, 1393, 1-9.
نادری, صالحه, فاخری, براتعلی, اسمعیل زاده بهابادی, صدیقه. (1393). 'افزایش بیان ژن چاویکول o-متیل ترانسفراز و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و آسکوربات‌پراکسیداز گیاه Ocimum basilicum L. تحت تأثیر کیتوزان', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(6), pp. 1-9.
نادری, صالحه, فاخری, براتعلی, اسمعیل زاده بهابادی, صدیقه. افزایش بیان ژن چاویکول o-متیل ترانسفراز و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و آسکوربات‌پراکسیداز گیاه Ocimum basilicum L. تحت تأثیر کیتوزان. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1393; 4(6): 1-9.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب