صفرزاده, مهدیه, فتوت, رضا, عظیمی, محمد رضا, محسنی فرد, احسان, بخشی, بهنام. (1393). بررسی بیان miRNAهای کنترل کننده فاکتورهای رونویسی مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ اکسین، جیبرلین و اسید آبسزیک، تحت شرایط تنش خشکی در گندم (Triticum aestivum L.). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(6), 21-33.
مهدیه صفرزاده; رضا فتوت; محمد رضا عظیمی; احسان محسنی فرد; بهنام بخشی. "بررسی بیان miRNAهای کنترل کننده فاکتورهای رونویسی مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ اکسین، جیبرلین و اسید آبسزیک، تحت شرایط تنش خشکی در گندم (Triticum aestivum L.)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4, 6, 1393, 21-33.
صفرزاده, مهدیه, فتوت, رضا, عظیمی, محمد رضا, محسنی فرد, احسان, بخشی, بهنام. (1393). 'بررسی بیان miRNAهای کنترل کننده فاکتورهای رونویسی مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ اکسین، جیبرلین و اسید آبسزیک، تحت شرایط تنش خشکی در گندم (Triticum aestivum L.)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(6), pp. 21-33.
صفرزاده, مهدیه, فتوت, رضا, عظیمی, محمد رضا, محسنی فرد, احسان, بخشی, بهنام. بررسی بیان miRNAهای کنترل کننده فاکتورهای رونویسی مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ اکسین، جیبرلین و اسید آبسزیک، تحت شرایط تنش خشکی در گندم (Triticum aestivum L.). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1393; 4(6): 21-33.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب