توانایی منش, حمید, مخبر دزفولی, محمدرضا, کجباف‌زاده, عبدالمحمد, دهقان, محمد مهدی, احمدی تفتی, حسین, پدرام, میر سپهر, حیاتی, فرزاد, تقی زاده جاهد, مسعود. (1393). ارزیابی تابلوی بیوشیمیایی خون درگوسفندان تحت جراحی پیوند دریچه آئورت مهندسی شده در آئورت توراسیک. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(2), 31-37.
حمید توانایی منش; محمدرضا مخبر دزفولی; عبدالمحمد کجباف‌زاده; محمد مهدی دهقان; حسین احمدی تفتی; میر سپهر پدرام; فرزاد حیاتی; مسعود تقی زاده جاهد. "ارزیابی تابلوی بیوشیمیایی خون درگوسفندان تحت جراحی پیوند دریچه آئورت مهندسی شده در آئورت توراسیک". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3, 2, 1393, 31-37.
توانایی منش, حمید, مخبر دزفولی, محمدرضا, کجباف‌زاده, عبدالمحمد, دهقان, محمد مهدی, احمدی تفتی, حسین, پدرام, میر سپهر, حیاتی, فرزاد, تقی زاده جاهد, مسعود. (1393). 'ارزیابی تابلوی بیوشیمیایی خون درگوسفندان تحت جراحی پیوند دریچه آئورت مهندسی شده در آئورت توراسیک', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(2), pp. 31-37.
توانایی منش, حمید, مخبر دزفولی, محمدرضا, کجباف‌زاده, عبدالمحمد, دهقان, محمد مهدی, احمدی تفتی, حسین, پدرام, میر سپهر, حیاتی, فرزاد, تقی زاده جاهد, مسعود. ارزیابی تابلوی بیوشیمیایی خون درگوسفندان تحت جراحی پیوند دریچه آئورت مهندسی شده در آئورت توراسیک. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1393; 3(2): 31-37.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب