امجدزبردست, محمد, غلامی, خلیل, نعمتی, سمیه. (1394). تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس به‌واسطه‌گری انگیزش معلمان و خوش‌بینی تحصیلی آنان در سطح مدارس متوسطه شهر سنندج: ارائۀ یک مدل. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2(7), 7-26.
محمد امجدزبردست; خلیل غلامی; سمیه نعمتی. "تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس به‌واسطه‌گری انگیزش معلمان و خوش‌بینی تحصیلی آنان در سطح مدارس متوسطه شهر سنندج: ارائۀ یک مدل". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2, 7, 1394, 7-26.
امجدزبردست, محمد, غلامی, خلیل, نعمتی, سمیه. (1394). 'تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس به‌واسطه‌گری انگیزش معلمان و خوش‌بینی تحصیلی آنان در سطح مدارس متوسطه شهر سنندج: ارائۀ یک مدل', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2(7), pp. 7-26.
امجدزبردست, محمد, غلامی, خلیل, نعمتی, سمیه. تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس به‌واسطه‌گری انگیزش معلمان و خوش‌بینی تحصیلی آنان در سطح مدارس متوسطه شهر سنندج: ارائۀ یک مدل. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 2(7): 7-26.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب