ثواقب, جهانبخش, مظفری, پرستو. (1394). تحلیلی بر مناسبات خاندان اردلان با دولت مرکزی صفویه در محدوده زمانی 1019 تا 1046 ق.. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94), 137-165.
جهانبخش ثواقب; پرستو مظفری. "تحلیلی بر مناسبات خاندان اردلان با دولت مرکزی صفویه در محدوده زمانی 1019 تا 1046 ق.". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3, سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94, 1394, 137-165.
ثواقب, جهانبخش, مظفری, پرستو. (1394). 'تحلیلی بر مناسبات خاندان اردلان با دولت مرکزی صفویه در محدوده زمانی 1019 تا 1046 ق.', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94), pp. 137-165.
ثواقب, جهانبخش, مظفری, پرستو. تحلیلی بر مناسبات خاندان اردلان با دولت مرکزی صفویه در محدوده زمانی 1019 تا 1046 ق.. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 3(سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94): 137-165.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب