خیراندیش, عبدالرسول, ذاکری, سکینه. (1394). وقایع تنگک و تنگستان ساحلی در نخستین ماههای جنگ جهانی اول؛ نقض بی طرفی ایران و شکل گیری مقاومت های مردمی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94), 193-207.
عبدالرسول خیراندیش; سکینه ذاکری. "وقایع تنگک و تنگستان ساحلی در نخستین ماههای جنگ جهانی اول؛ نقض بی طرفی ایران و شکل گیری مقاومت های مردمی". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3, سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94, 1394, 193-207.
خیراندیش, عبدالرسول, ذاکری, سکینه. (1394). 'وقایع تنگک و تنگستان ساحلی در نخستین ماههای جنگ جهانی اول؛ نقض بی طرفی ایران و شکل گیری مقاومت های مردمی', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 3(سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94), pp. 193-207.
خیراندیش, عبدالرسول, ذاکری, سکینه. وقایع تنگک و تنگستان ساحلی در نخستین ماههای جنگ جهانی اول؛ نقض بی طرفی ایران و شکل گیری مقاومت های مردمی. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 3(سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94): 193-207.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب